Inköp & upphandling för både privat & offentlig sektor

Vi har verktygen som hjälper er att skapa goda hållbara affärer​

Den bästa affären gör vi tillsammans

För att nå den goda affären krävs att Ni som upphandlande myndighet tar ett strategiskt grepp om inköpsprocessen med allt från behovsanalys och målsättning, till uppföljning.

Upphandling är ett styrmedel för hållbar utveckling. Offentlig upphandling påverkar dessutom samhällsekonomin.

Dialog och innovation är mervärden i våra processer

 Genom tidig dialog med leverantörer, brukare och andra aktörer skapas goda förutsättningar för att kunna utveckla den offentliga verksamheten. 

Våra tjänster

Inköp och upphandling

 Vi är ett stöd i inköp- och upphandlingsprocessen – behovsanalysen, inköpsstrategin, lönsamhetsanalys, förfrågningsunderlag och utvärderingsmodellen. 

T.ex. RFID, B2B, B2G, inkl. Meröppna bibliotek och digitala biblioteket. 

Opartisk värdering av inkomna anbud

Opartisk medverkan vid genomgång och granskning av inkommet anbud- och offertmaterial. Val av leverantör. 

Riktade projektuppdrag

Projektledning av varierat slag och där uppdrag kombineras med kunskapsutveckling. 

Förstudie av lokalens förutsättningar för Meröppna bibliotek

Biblioteken kommer alltid finnas men i annan skepnad framöver. I en utvecklingsprocess kan vi hjälpa till med;
Genomgång av lokalerna för Meröppna bibliotek – vad bör man tänka på när man inför ett Mer öppet bibliotek. 

Kan även vara behjälplig på plats vid införande av bibliotekssystem eller andra system som är förknippade med en biblioteksmiljö.

Kontakta oss

DiningDevelopment AB

Post- och besöksadress: 
Lilla Strandgatan 19
SE-261 31, Landskrona

Org. nummer: 556773-1152

Är du intresserad av våra tjänster eller något du undrar över, kan du ringa eller kontakta oss via formuläret.

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Peter Stiltjestrand på DiningDevelopment – Procurement Service.

Kontakta mig för ett passande datum