Har mångårig erfarenhet från inköp inom både offentlig och privat sektor, som medverkat till bred kunskap om inköp, offentlig upphandling, men också logistik. Anställningar har även omfattat både professionell försäljning och marknadsföring såväl nationellt som internationellt, varav de senaste 14 åren i komplex försäljning/marknadsföring av IT-system till svenska bibliotek. 

Styrka för oss är även mångfalden av de möten vi haft med Er som sitter i beslutande ställning. 

Vi är fortsatt den resurs som ni behöver i organisationen för att utveckla de verksamhetsfrågor som vi lyfter.

Begreppen kundvård, värde, ansvar & samarbete är våra honnörsord. 

Vår vision

En hållbar affär för våra kunder, varje dag. 

Vår affärsidé

Att utveckla den goda affären i offentlig och privat sektor i Sverige, med bas i affärsmässighet, strategiska och analytiska samband, som ger lönsamhet och hållbar ekonomisk tillväxt, idag och i framtiden. 

Uppdragsgivare

Offentlig sektor; kommuner och regioner. Privata företag; till exempel inom biblioteksbranschen.